Schrijf u in voor de informatie sessie

 

 

Het inspraakonderzoek voor het Territorium Noord is nu voltooid. Wij hebben 941 deelnemingen geregistreerd. Wij danken alle deelnemers voor hun bijdrage. Wij gaan nu de antwoorden analyseren en zullen u binnenkort de resultaten en de volgende stappen van het project meedelen. In mei-juni zal een tweede openbare raadpleging over de visie voor de wijk worden gehouden.

Bezoek perspective.brussels voor meer informatie. 

Bienvenu sur Createlli Lab