Ik neem deel

Naar een gedeelde visie :
Publieke bevraging voor het Territorium Noord 


Ik neem deel

Bekijk de video


perspective.brussels heeft een geactualiseerde diagnose opgesteld voor het Territorium Noord. Dit gebeurde in overleg met de verschillende publieke actoren en is gebaseerd op statistische, cartografische en stedenbouwkundige gegevens, maar tevens op de resultaten van een eerste publieke bevraging die eind 2020 met veel succes werd georganiseerd en waar bijna 1000 mensen aan deelgenomen hebben.

Deze tweede publieke bevraging heeft tot doel de visie op de evolutie van de wijk te verfijnen aan de hand van enkele concrete thema’s, zoals bijvoorbeeld: hoe kunnen de gebouwen van de wijk worden verbeterd? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen, ervaren door de bewoners en gebruikers in de verschillende gebieden? Hoe kunnen we de gezelligheid verbeteren?

U kan deelnemen van 18 januari tot en met 27 maart 2022

Bienvenu sur Createlli Lab